Mehmet BÜYÜKZERENLER               Başkan
Seyit KARPUZCU                               Başkan Yardımcısı
Sevinç Sıdıka EMİN                           Sekreter
Mevlüt AYDIN                                    Sayman                                                                  
Mehmet Emin YILDIRIM                   Kurucu Üye
Sencer Çürükkuyu                            Kurucu Üye
Süleyman Temizci                             Kurucu Üye
Yücel Sevinç                                        Kurucu Üye
Ömer Rıza ZORLU                              Kurucu Üye
Derya ERENLER                                  Kurucu Üye
Osman ÖRS                                        Kurucu Üye