• Üniversitemizin “alanlarında öncü araştırma faaliyetlerini tasarlayan ve gerçekleştiren bir araştırma üniversitesi olmak” vizyonunda mevzunlar derneği olarak gereken yeri almak,
  • Mezunları kendi içlerinde ve üniversite ile süreli bağlantı içinde tutarak Üniversite – Mezun – Öğrenci ortak paydasını yaratmak