• Konya Teknik Üniversitesi mezunları arasındaki dayanışmayı arttırmak,
  • Konya Teknik Üniversitesi öğrencileri ve mezunlar arasında bağlılık ve dayanışmayı öngören ilişkileri kurmak ve geliştirmek,
  • Üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki, teknolojik ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak,
  • Üyelerine ve Konya Teknik Üniversitesi mezunlarına iş olanakları sağlamak,
  • Sahip olduğu maddi olanakların elverdiği ölçüde üniversitede öğrenim gören öğrencilere burs ve benzeri yönde yardım etmek,
  • Üyeleri için mesleki ve bilimsel konularda eğitim amaçlı kurs, seminer, panel, konferans ve kongreler düzenlemek.